0377148910

Bộ ấm chén ĐỐT TRÚC

380.000 

Bộ ấm chén ĐỐT TRÚC. Sứ Bát Tràng.
Ấm 320ml.

còn 20 hàng