Sài Gòn và Bố

Sài gòn và Bố

Mỗi độ tháng 6 tới tháng 10 ở Sài Gòn, bố đều gọi điện thoại hỏi: Ổn không con, bố xem thời sự thấy ở trong đó mưa ghê lắm. Mỗi mùa hè ở Sài Gòn, bố đều nhắn: Bao giờ có lịch nghỉ hè, về luôn nha con. Thậm chí giờ đi làm rồi […]