SÀI GÒN VỘI LẮM

Sài gòn vội lắm

Sài Gòn vội lắm, nếu bạn không kịp về nhà ngay khi trời vừa tắt nắng và những đám mây đen bắt đầu phủ ngang trời, có thể bạn sẽ phải kẹt dài ở Hàng Xanh hoặc không thì chèo xuồng ở Trần Xuân Soạn. Sài Gòn vội lắm, nếu bạn không đứng trên ban […]